mężczyzna pracujący przy użyciu programu księgowego

Odpowiednio prowadzona księgowość firmy zdecydowanie zwiększa jej efektywność i sprzyja dalszemu rozwojowi. Proste i przejrzyste programy księgowe, tworzone w oparciu o realne potrzeby przedsiębiorstwa, są najczęściej wybieranymi przez – prowadzących własny biznes – mieszkańców Legionowa i okolicznych miejscowości.

Kompleksowe programy zafakturowania i zatowarowania sklepu

Pogram księgowy, oferowany przez IT Progres w ramach złożonych czynności i fachowego doradztwa, obejmujący dwa – skonsolidowane ze sobą i bardzo ważne dla funkcjonowania firmy – obszary działalności (fakturowanie i towarowanie). Jego największą zaletą jest prowadzenie magazynu w tym samym programie, w którym wystawiane są faktury, co umożliwia m.in.:

  • bieżące kontrolowanie przez właścicieli aktualnego stanu zatowarowania sklepu,
  • tworzenie zapasów produktów,
  • sprawdzenie stanu artykułów w danym dniu oraz po wykonaniu remanentu (np. rocznego).

Programy księgowe umożliwiające prowadzenie ksiązki przychodów i rozchodów

Dzięki nim właściciel firmy posiada aktualne i skrupulatnie gromadzone, systematyzowane oraz archiwizowane przez odpowiednio przeszkolonych i doświadczonych informatyków informacje dotyczące zysków z prowadzonego biznesu (wyliczanych na podstawie analizy przychodów i rozchodów). Dokumentacja ta powinna być profesjonalnie sporządzana, ponieważ od rzetelności wywiązywania się z tego zadania zależą stawki płaconych podatków oraz wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.

Księgi programowo-handlowe oraz księgi oparte o listę płac

dane słupkowe w programie księgowymPrzejrzysty program księgowy, który oferują pracownicy legionowskiego IT Progres, może także wyposażać właścicieli firm w księgi związane z listą płac i te o charakterze programowo-handlowym. Zarówno jedne, jak i drugie, ułatwiają podejmowanie decyzji i działań, umożliwiających podniesienie efektywności firmy (np. poprzez wprowadzenie realnych rozwiązań oszczędnościowych) oraz rozwój jej specjalizacji.

Właściciele przedsiębiorstw, którym zależy na zwiększeniu wydajności podejmowanych działań, decydują się zwykle na wybór programów księgowych poprzedzony profesjonalnym doradztwem (opartym na rzeczywistych potrzebach i możliwościach prowadzonego biznesu). Dowodzi to tego, że warto szukać fachowego wsparcia, które obejmuje kompleksowe usługi IT i indywidualne podejście do klienta.