Komputer stanowi ważną część życia zawodowego i osobistego niemal każdego człowieka w średnim, a zdecydowanie każdego w młodym wieku. Jego nagła awaria już nie tylko może sprawić najzwyklejsza przykrość, lecz zamrozić nasze ważne działania związane z pracą, zakłócić prowadzoną rozmowę, ograniczyć kontakt z ważnymi osobami, a nawet sprawić, że odczujemy niwelowaną przez niego na co dzień pustkę, bowiem dla wielu osób jest to okno na świat.

Serwis komputerowy stanowi zatem w wielu wypadkach ratunek, jednak należy podkreślić, że nie każdy. Musi on spełniać pewne warunki, dzięki którym posiadacz zepsutego blaszaka lub laptopa będzie mógł liczyć na przywrócenie stanu pierwotnego w sposób zadowalający.

Co cechuje dobry serwis komputerowy?

Do warunków tych, dzięki którym klient serwisu komputerowego jest zadowolony, należą:

serwisantka komputerowa w pracy

  1. Szybkość naprawy – co niewątpliwie ma największe znaczenie wobec już wymienionych, a także nie wymienionych ograniczeń związanych z brakiem dostępu do komputera.
  2. Atrakcyjna cena serwisu komputerowego – a stanowi ona wypadkową pewnych cech samego serwisu i ściśle związana jest z kompetencjami zatrudnionych w nim osób oczywiste jest bowiem, że najważniejszą czynnością serwisową jest diagnoza uszkodzonego sprzętu; doświadczenie i duża wiedza pracowników w tym zakresie zdecydowanie przyśpiesza naprawę stojących w kolejce komputerów.
  3. Skuteczność – skojarzona z już wspomnianymi kompetencjami pracowników serwisu komputerowego, bo nierzadko komputery są naprawiane niewłaściwie i w krótkim czasie wracają ponownie do serwisu, co po raz kolejny wskazuje na wagę diagnostyki.
  4. Terminowość napraw – związana z pewną odpowiedzialnością zleceniobiorców, która jest ściśle skojarzona z porządkiem planu pracy w serwisie.
  5. Dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych – co definiowane jest poprzez współpracę serwisu z dostawcami podzespołów oferującymi wszystkie dostępne rozwiązania, co z pewnością przyczynia się również do skrócenia czasu naprawy.
  6. Gwarancja zaufania – co ma niebagatelne znaczenie, gdyż komputer jest oczywiście nośnikiem informacji i nierzadko znajdują się w nim bardzo osobiste dane.

Serwis komputerowy Legionowo

Z doświadczenie naszego serwisu komputerowego w Legionowie wynika, że na jakość świadczonych usług naprawczych wpływają jeszcze dodatkowe czynniki, m.in.:

  • stopień rozwoju infrastruktury IT w serwisie,
  • wykształcenie pracowników – relatywnie większa ilość informatyków w stosunku do techników komputerowych,
  • poszerzony zakres usług np. o tworzenie sieci komputerowych, instalację i administrowanie Internetem, wdrażanie nowych technologii,
  • oraz powyżej przeciętna znajomość wszystkich zagadnień branży IT.

Ponadto serwis komputerowy powinien posiadać jakieś zaplecze w postaci zmagazynowanych części zamiennych, nowoczesnego warsztatu wyposażonego m.in. w stację lutowniczą, oscyloskop i inne narzędzia, zaopatrzyć się w zabezpieczenia antystatyczne etc. Nic jednak nie zastąpi fachowców, ludzi którzy doskonale znają swoją profesję, z pasją wykonują swoją pracę oraz nie podchodzą do niej bezkrytycznie