Usługi informatyczne, podobnie jak każde inne, skupiają się na określonej dziedzinie wiedzy i zapewnieniu w niej funkcjonalności wszystkich urządzeń ją definiujących oraz wszystkich działań, które bez trudności mogą zostać rozpoznane jako skojarzone z pracą komputerów. Praca informatyka nie jest owiana nimbem tajemnicy, a podejmowane przez niego czynności są już nam wszystkim powszechnie znane. Trudno sobie wyobrazić osobę, która nie korzysta z komputera.

Natomiast wysokiej jakości usługi informatyczne można już rozpatrywać w szerszym kontekście, aczkolwiek będą to „jedynie” dywagacje związane z właściwie jedynym kryterium, jakie może tu obowiązywać – z zadowoleniem klienta. Nie potrafimy bowiem ocenić jakości specjalistycznych usług inaczej, niż poprzez pomoc jaką otrzymaliśmy i jej jakość. Można jednak przyjrzeć się usługom informatycznym i sprawdzić, czy i w nich, podobnie jak to ma miejsce po wizycie u lekarza czy prawnika, istnieją jakieś zmienne, które wpływają na zaspokojenie naszych potrzeb.

Typowe usługi informatyczne

Do usług informatycznych najczęściej oferowanych przez firmy i sklepy należą:

Serwis działania komputerowego

  • serwis komputerowy – bodajże najbardziej rozpowszechniona usługa informatyczna, a też niezwykle potrzebna,
  • programowanie – usługa innego poziomu, świadczona zazwyczaj pracodawcom lub klientom, lecz nie indywidualnym; należy do podstawowych działań zawodowych informatyka i polega głównie na tworzenie oprogramowania do komputerów,
  • outsourcing – kompleksowa obsługa sieci komputerowych począwszy od ich zakładania aż po administrowanie nimi,
  • tzw. IT integration – związane z modernizacją sieci komputerowych,
  • i wiele innych, tożsamych z powyższymi działań.

Kryteria fachowej obsługi informatycznej

Jak można sądzić, zalety i wady pracy informatyków odczuwalne przez klientów zależne są w największym stopniu od ich kompetencji. Co jednak na nie wpływa? Wydaje się, że do najważniejszych cech oraz zachowań generujących nasze zadowolenie z usługi informatycznej należą nierzadko:

  • szybkość wykonania usługi informatycznej – co jest cechą obecną we wszystkich branżach,
  • kompetencje zawodowe informatyka – skojarzone z posiadana wiedzą o komputerach oraz technologii informatycznej i doświadczeniem, które rzutują niemal na każdą wykonywaną przez niego czynność: szybkość naprawy sprzętu komputerowego, znajdywanie optymalnych rozwiązań w tworzeniu sieci dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta, tworzeniu oryginalnego oprogramowania,
  • tzw. przełamywanie fiksacji funkcjonalnej – będące cechą myślenia, które sprowadza się do znajdywania nowych dróg rozwiązań istniejących problemów i twórczego sposobu myślenia,
  • pełna oferta bez względu na to, jakiej subspecjalizacji dotyczy – jeśli możemy liczyć na to, że wszystkie nasze problemy zostaną rozwiązane z jednym miejscu i/lub przez jedną osobę, wyżej cenimy sobie taką usługę informatyczną.

Różnego typu usługi informatyczne w Legionowie

Nasz firma IT Progres z Legionowa stara się czynnie spełniać wszystkie kryteria, które uznawane są za wskaźniki wysokiej jakości świadczonych usług informatycznych. Bierzemy sobie do serca wszystkie wskazówki, jakich jesteśmy świadomi, a które wpływają na zadowolenie naszych klientów. Nie wymieniliśmy jednak powyżej cechy, której obecność zawsze pozostaje w naszej świadomości – identyfikujemy się z naszymi klientami i zawsze stawiamy się na ich miejscu. Nie pozwalamy nikomu długo czekać, bo sami tego nie lubimy, staramy się by klient był zadowolony, bo sami lubimy być zadowoleni. Nie trzeba sprowadzać kryteriów fachowych usług informatycznych do naukowego wyjaśnienia. Uważamy, że wystarczy zwykła życzliwość.