Zdarza się, że niektóre fachowe pojęcia używane przez urzędy, firmy czy sklepy, nie są w pełni jasne dla każdego konsumenta. Szczególnie w dziedzinach, z którymi nie mamy do czynienia na co dzień, wymagających fachowej wiedzy lub dotyczących skomplikowanych działań. Wydaje się nam, że do takich pojęć należy również tytułowy „sprzęt informatyczny”. Jako że nasza firma IT Progres z Legionowa często stosuje to pojęcie, chcemy by nasi klienci dokładnie wiedzieli co ono oznacza.

Niewątpliwie sprzęt informatyczny kojarzy się jednoznacznie z informatyką, musi zatem chodzić o komputery, jednak pojęcie to jest oficjalnie zdefiniowane przez Główny Urząd Statystyczny, co z jednej strony nadaje mu pewne granice, a z drugiej zawiera w sobie słownictwo fachowe, niekonieczne jednoznacznie zrozumiałe.

Sprzęt informatyczny w definicji GUS

Owe definicje pochodzą ze sprawozdania SSI-01 „Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnej w przedsiębiorstwach”. Jak sądzimy, zastosowanie wielu z nich w surowej formie sprawiłoby, że osoba z nimi nieobeznana nie wiedziałaby dokładnie o co chodzi. Sprzęt informatyczny, który w języku potocznym nazywamy tak, jak w poniższych wyjaśnieniach, definiowany jest przez GUS w następujący sposób (zawarto jedynie wyjaśnienia pojęć niezrozumiałych i niejednoznacznych):

 • „maszyny przenośne służące automatycznemu przetwarzaniu danych” o masie do 10 kg – w taki sposób definiowana jest większość komputerów typu laptop i notebook,
 • pojęcie „komputerów kieszonkowych” stosowane jest na objaśnienie małych urządzeń, np. notesów komputerowych,
 • POS i ATM – to terminale kasowe lub bankomaty, a generalnie urządzenia współpracujące z siecią przetwarzania danych,
 • inne maszyny służące automatycznemu przetwarzaniu danych – czyli inne komputery, a definiuje je tutaj przez obecność w ich obudowie: urządzeń wyjścia i wejścia, urządzeń pamięci,
 • peryferyjne urządzenia wyjścia – w ten sposób definiuje się joystick, klawiaturę czy mysz.

Pozostały sprzęt informatyczny definiowany jest już w sposób zrozumiały i zawiera w sobie:

 • drukarki i skanery, a także urządzenia wielofunkcyjne,
 • urządzenia przechowujące dane, jak dyski twarde,
 • urządzenia pamięci trwałej półprzewodnikowe – inne jednostki pamięci, co zawiera w sobie pamięć obliczeniową RAM, a także SSD i USB,
 • akcesoria i części do maszyn liczących (komputerów).

Systemy informatyczne jako uzupełnienie sprzętu informatycznego

Sprzęt informatyczny to nie jedynie pojęcie stosowane w odniesieniu do wszelkich urządzeń pozwalających na komunikowanie się oraz pracę obliczeniową. Z czasem wytworzyło się również pojęcie systemów informatycznych, które nadaje pewien porządek, właściwie czynnościom, jakich się podejmujemy z użyciem sprzętu informatycznego. Systemy definiuje się przez opis urządzeń, poniżej zostaną jednak przedstawione czynności z ich użyciem wykonywane. Należą do nich urządzenia do:

 • przechowywania danych,
 • komunikowania się pomiędzy podzespołami systemów,
 • komunikowanie się ludzi z komputerami,
 • do odbierania zewnętrznych danych – czujniki ruchu, kamery, skanery etc.,
 • do wywierania wpływu na świat zewnętrzny, jak: roboty, sterowane komputerowo silniki i inne urządzenia, różnego typu sterowniki,
 • oraz inne służące przetwarzaniu danych, lecz nie będące komputerami.

Biuro wykorzystujące systemy informatyczne

W skład systemów informatycznych wliczają się również: zasoby ludzkie, oprogramowanie, instrukcje użytkowania i inne procedury nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, a także bazy wiedzy dotyczące sprzętu informatycznego.

Sprzęt informatyczny Legionowo

W IT Progres Legionowo dostarczamy naszym klientom cały asortyment wiedzy i środków trwałych należących do obu grup – systemów informacyjnych oraz sprzętu informatycznego. Jeśli można podsumować te grupy i przenieść je na praktykę w działaniu specjalistów, w sposób zupełnie zrozumiały prosty należy stwierdzić, że naszym klientom służymy radą w wyborze odpowiedniego sprzętu informatycznego, a także dostarczamy urządzenia służące komunikowaniu się ze sztuczną inteligencją. Budujemy dla Państwa systemy informatyczne.