Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z dnia z 18 września 2017 r. przewiduje zmiany w systemie fiskalnym oraz reguluje poszczególne kwestie związane z rejestrowaniem transakcji. Ta nowelizacja zakłada znaczne ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT oraz szereg udogodnień zarówno dla dużych firm, jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Praktyczne aspekty zmian, czyli kasy fiskalne online oraz pozostałe propozycje

Dokonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także sprzedaż produktów i usług rolnikom ryczałtowym, wymagają prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu kas rejestrujących, czyli kas fiskalnych. Dotychczasowy system wymaga unowocześnienia i wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, stąd również publikacja Ministerstwa Finansów, dotycząca nowelizacji ustawy.

Zmiany dotyczące nowych kas fiskalnych obejmują planowaną funkcjonalność tych kas. Faktem stanie się automatyczne i bezpośrednie przesyłanie informacji do centralnego systemu informatycznego, a tym samym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Takie informacje będą zapisanym cyfrowo obrazem paragonów, a jednocześnie:

  • zapewnią pełną anonimowość nabywców towarów i usług – informacje przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas zawierać będą wyłącznie dane niezbędne do uniknięcia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT,
  • dotrą w sposób zautomatyzowany i ciągły – przesył informacji nastąpi w czasie rzeczywistym; dane trafią bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas; nie ma w tym procesie podmiotów pośredniczących,
  • wyłączą z całego procesu udział człowieka – obsługa jest niezbędna jedynie przy podłączaniu danej kasy fiskalnej lub przyłączaniu jej do system teleinformatycznego; dalsze etapy przebiegają samoczynnie, bez dodatkowej obsługi.

W przypadku czasowego lub stałego braku zasięgu, a zatem w sytuacji, gdy niemożliwe będzie bieżące i bezobsługowe przesyłanie danych do CRK, podatnik ma obowiązek przesłania raportów po ustaniu awarii lub uzyskana zgody CRK na przesyłanie informacji w ustalonych odstępach czasowych.

Ewidencja z użyciem kas rejestrujących – jakie są możliwości?

Nowe zmiany dotyczące kas fiskalnychZmianie ulegnie również zapis dotyczący rodzaju kas do prowadzenia ewidencji. Dotychczas mogły to być tylko kasy zakupione przez przedsiębiorcę, natomiast zgodnie z nowymi zapisami dopuszcza się również kasy:

  • użytkowane w oparciu o umowę wynajmu,
  • użytkowane w ramach leasingu,
  • dzierżawione lub użytkowane zgodnie z umowami o podobnym charakterze.

Ważne, aby umowy te były objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar w dniu fiskalizacji.

Ulgi na zakup kas rejestrujących, czyli koszty w praktyce

Zgodnie ze zmianą regulacji, podatnik będzie mógł odliczyć od podatku VAT 90% kwoty zakupu kasy, jednak nie więcej niż 1000 zł (obecnie górna granica to 700 zł). Ustawa przewiduje 6-miesięczny okres na zakup kas, które będą użytkowane w ramach danej działalności. Wysokość zwrotu przez podatnika kwoty z tytułu zakupu kasy będzie obowiązywać w sytuacji, gdy w okresie 3-4 lat nie zostaną spełnione warunki dotyczące użytkowania kasy, czyli na przykład gdy podatnik zamknie swoją działalność gospodarczą.

Stopniowe wycofywanie dotychczasowych kas wiąże się z regulacjami przejściowymi, ponieważ do końca roku 2018 ważność stracą potwierdzenia papierowe z kas fiskalnych, a do końca 2022 roku – potwierdzenia z kopią elektroniczną.

Nowe przepisy w praktyce – dodatkowe informacje

Większa kontrola realizowanych transakcji przez organy nadzorujące ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym usprawnienie przesyłu danych oraz zwiększenie pewności poboru podatku. Planowany nowy system ma być oparty o innowacyjne kasy rejestrujące, co znacznie usprawni proces sprzedaży w każdej sferze związanej z handlem i usługami.

W razie dodatkowych pytań na temat wprowadzanych przez  państwo zmian, zapraszamy do kontaktu.