Obsługa informatyczna firm to pojęcie odnoszące się do usług świadczonych przez informatyków w szerokim zakresie: wdrażania, rekonfiguracji, optymalizacji i stałego nadzoru systemów informatycznych. Oczywiście każde z tych działań może być świadczone oddzielnie, lecz właśnie łącznie stanowią one pełną obsługę informatyczną firm. Zleceniobiorca, którym jest również nasza firma IT Progres z Legionowa, w przypadku pełnego zakresu usługi, buduje dla klienta sieć informatyczną, nadaje jej najwyższe walory funkcjonalności, a także dba o nią na przestrzeni czasu.

Szczegółowa obsługa informatyczna firm

Działania składające się na obsługę informatyczną firm, najogólniej rzecz biorąc sprowadzają się do typowych, podejmowanych przez informatyka czynności: konsultacji dotyczących sprzętu informatycznego, programowania, konfiguracji oprogramowania, administrowanie siecią klienta, dbania o bezpieczeństwo informacji, a także szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu informatycznego.

Komputery do obslugi informatycznej firm

Do szczegółowych czynności wyczerpujących definicję obsługi informatycznej firm należą:

  • tworzenie planu sieci informatycznej wraz z zakupem sprzętu komputerowego dla klienta zgodnego z zadaniami jakie ma spełniać,
  • fizyczne tworzenie sieci komputerów wraz z instalacją oprogramowania i przygotowaniem stacji roboczych do pracy,
  • programowanie – czyli tworzenie zindywidualizowanych programów i systemów zarządzających funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, realizacją jego priorytetów, prowadzących do wzrostu rentowności przedsięwzięć, zmniejszenia kosztów pracy i wielu innych usprawnień, które zazwyczaj dotyczą następujących obszarów funkcjonowania firmy: księgowości, zarządzania pracownikami, bezpieczeństwa informacji, produktywności, oszczędności czasu i innych,
  • outsourcing – który rozumiany jest jako stała opieka nad systemami informatycznymi czy to po ich wdrożeniu, czy też gdy nie były budowane przez administratora sieci; w przypadku pełnego outsourcingu usługi wchodzące w jego skład to: dbanie o system poprzez jego modernizację, optymalizację oprogramowania, odpowiednie zabezpieczenie danych, przepływ informacji oraz serwis hardware’u,
  • serwis komputerowy oferowany jest również z wyłączeniem outsourcingu.

Obsługa informatyczna firm Legionowo

Obsługa informatyczna firm świadczona przez IT Progres Legionowo na całym obszarze woj. mazowieckiego w szczególności opiera się na tworzeniu wyspecjalizowanych programów usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Z tej części naszej działalności jesteśmy najbardziej dumni, gdyż nie jest to ona pospolita, a także w dużej mierze pozwala nam realizować ambicje w zakresie świadczenia usług na najwyższym informatycznym poziomie oraz najzwyklej pomagać – dzięki naszym oprogramowaniom wzrasta zadowolenie z pracy naszych klientów, gdyż znacząco ją one ułatwiają i usprawniają.

Aczkolwiek zajmujemy się również tradycyjną formą usług komputerowych, gdyż każdy twórca nie może zapominać o warsztacie. Prowadzimy więc usługi serwisowe zarówno dla firm w formie stałej, jak i doraźnej – w tym wypadku również dla klientów indywidualnych. Pełna obsługa informatyczna firm naszym zdaniem bezwzględnie obejmuje wszystkie działania począwszy od stworzenie skomplikowanego programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, a skończywszy na drobnych czynnościach związanych z aktualizacją oprogramowania czy wymianie pamięci w komputerze.