Kasa fiskalna PS4000 E

Jej przeznaczeniem są duże plackowi i supermarkety. Realizuje zapis paragonu na elektrycznym nośniku danych (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów). Umożliwia zaprogramowanie do 60 000 towarów, 5 000 kodów dowiązanych, 1 000 tandemów, 129 klawiszy i nazwy towarów do 40 znaków. Ciekawymi opcjami są wydruki dowolnego logo graficznego użytkownika (w nagłówku paragonu) oraz identyfikatora nadawcy (NIP, PESEL lub REGON).

Kasa posiada alfanumeryczne wyświetlacze LCD (obsługi i Klienta) oraz wbudowaną baterię, która pozwala na prace bez zasilania zewnętrznego. Zezwala na ewidencję pracy aż 50 kasjerów i 30 sprzedawców. Wyposażona jest w złożony system kontroli praw dostępu (hasła i klucze).

Z użyciem kasy fiskalnej PS4000 E niezwykle prosto wykonywać raporty, udzielać rabatów, narzutów procentowe i kwotowe, anulować paragony i podłączać ją do zewnętrznych urządzeń. Cennymi opcjami dodatkowymi są funkcja inwentaryzatora i sprawdzarki cen towarów oraz przypomnienie konieczności wykonania raportu dobowego.