Usługi komputerowe to szeroko pojęte działania sprowadzające się do dbania o wszelkiego typu komputery, ich funkcjonowanie, w tym sieci robocze oraz serwery. Usługi komputerowe stanowią tożsame pojęcie z usługami informatycznymi, nie zawierają w sobie jednak istotnej dla pracy informatyka części w postaci programowania, czyli tworzenie software’u, gdyż zazwyczaj nie wykonuje się go doraźnie.

Wszelkie usługi komputerowe mają oczywiście służyć pomocą w wypadku awarii lub dysfunkcji pracy ogólnie pojętej sztucznej inteligencji. Dotyczy to zarówno pracy oprogramowania, jak i fizycznych elementów wymienialnych, tzw. hardware’u, jest to jednak definicja okrojona.

Powszechnie świadczone usługi komputerowe

Ujmując w pełni usługi komputerowe, z pominięciem wskazanego już programowania, zawierają one w sobie:

  • serwis komputerowy – czyli najbardziej powszechną formę usług komputerowych, bez których właściwie ich użytkowanie stałoby się niemożliwe, a obejmuje on nie tylko serwis komputerów ale tez oprogramowania,
  • konsultacje w wyborze sprzętu komputerowego – które czasem stanowią izolowaną usługę związaną z doradztwem na poziomie tworzenie np. sieci komputerowych dostosowanych do wysoce zindywidualizowanych działań, lecz zazwyczaj są formą dodatkowej pomocy udzielaną przez sklepy przy zakupie komputera,
  • tworzenie nowych sieci komputerowych, zwykle dla firm, co obejmuje zarówno wybór odpowiedniego hardware’u jak i software’u, a także oprogramowania stacji roboczych – obejmuje również sieć lokalną i Internet, a także tworzenie sieci serwerów,
  • outsourcing – stanowiący najczęściej kompleksową opiekę nad siecią komputerów w firmach świadczoną najczęściej na abonamentowych zasadach, czyli stałego administrowania sieci, lub doraźnie, gdy pomoc jest potrzebna; informatyk zazwyczaj, w zależności od umowy, odwiedza siedzibę klienta i dokonuje potrzebnych napraw oraz modernizacji,
  • zapewnianie bezpieczeństwa informacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach – co stanowi ważną usługę, gdyż prawo wymaga specyficznych działań informatycznych przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • a także wszelkie czynności na oprogramowaniu komputerów, które podnosi jakość ich pracy, od aktualizowania aż po tzw. podkręcanie, a innymi słowy lifting komputera.

Usługi komputerowe Legionowo

Usługi komputerowe świadczone przez IT Progres w Legionowie obejmują całe woj. mazowieckie. Podejmujemy się wszystkich wymienionych powyżej czynności. Prowadzimy serwis komputerowy, tworzymy dla firm sieci komputerowe, konsultujemy najlepsze rozwiązanie w zakresie wyboru mocy komputerów do zadań jakie mają wykonywać, zajmujemy się outsourcingiem kompleksowo łącznie z zapewnianiem bezpieczeństwa informacji. Wszystkie te zadania nasz zespół realizuje przy minimalnym czasie oczekiwania, w poszanowaniu dla najmniejszych potrzeb klienta i jego przyszłego zadowolenia.

Praca w ramach usługi informatycznej

Mamy duże doświadczenie i szczycimy się programowaniem, które choć nie zostało tu pełniej opisane, gdyż usługi komputerowe go nie obejmują, to chcemy zaznaczyć, iż właśnie ono w postaci tworzenia indywidualnych programów dla klientów jest oznaką naszego zaangażowania we własną pracę i wizytówką prezentującą wysoki profesjonalizm, który z oczywistych przyczyn przekłada się również na jakość świadczonych usług komputerowych i rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych problemów informatycznych.